Noua echipă a Împăratului


[o poveste lungă scrisă de Dantesc]

A fost odată ca niciodată un Împărat albvișiniu căruia îi plăcea atât de mult fotbalul, încât ar fi fost în stare să-și dea întreaga avere numai pe acesta. Când asista la câte o paradă ori când se ducea la teatru sau la plimbare, nu avea alt gând decât să arate cât mai degrabă lumii întregi ultimele ACHIZIȚII făcute. Cum se rotesc acele ceasornicului, așa se roteau și antrenorii în mintea Împăratului, și cum se zicea de-un rege/împărat că „e la sfat!”, așa se spunea despre dânsul că „e la ECHIPA DE FOTBAL!”. Iar în ECHIPA renăscută a Împăratului era mereu mare veselie: vestiereau pe acolo tot felul de străini, laolaltă cu băștinași, era zarvă mare și clinchet fericit de pocale.

Într-o bună zi, dar fatidică, iată că poposiră la echipă mai mulți pungași, care se dădură drept mari meșteri manageriali și impresariali, care-l aburiră din cobze pe Împărat că știu ei la fix-pix cum să-i croiască/ctitorească cea mai frumoasă și cool echipă din întreaga lume.

Trecu ceva timp pierdut, până când Împăratul se sfătui în sinea sa: „Trebuie să aflu negreșit unde au ajuns cur-tenii cu NEXT LEVELUL promis!”. Și i se umplu inima de spaimă la gândul că prostimea (unii dintre SUPORTERI) și nepregătimea (alți SUPORTERI) nu poa’ să vadă cu ochii acea ECHIPĂ minunată. Împăratul chibzuit chibzui că ar fi mai înțelept să trimită mai întâi pe altcineva să verifice nivelul, așa că se gândi la una dintre mâinile sale drepte, că numai una avea: „Am să-l trimit pe cel mai vechi și mai de ispravă dintre PREȘEDINȚII mei, să vadă primul ce țesătură au țesuț „țesătorii” mei. El poate cel mai bine să judece lucrul acesta, fiindcă se deosebește de toți ceilalți prin deșteptăciunea, flerul, bunul gust și vrednicia sa”.

Normal că toți ANGAJAȚII CLUBULUI aveau cunoștință despre însușirea minunată a ECHIPEI și fiecare ardea de nerăbdare să afle cât de prost ori de netrebnic e vecinul de lângă dânsul. De la atâtea arderi, atmosfera era încinsă în momentul în care bătrânul și cinstitul PREȘEDINTE se aventură în atelierul de lucru în care pungașii meștereau la ECHIPA lor goală.

„Dumnezeule!” se gândi EL PRESIDENTE, belind ochii mari, cât cepele de Câmpia. „Eu nu văd nimic, nada!”. Dar nu scoase niciun piuit, darminte un cuvânt. „Țesătorii” îl poftiră mieros să vină și să se uite mai de aproape – ba-i dădură și o lupă ce mărea de multe ori – și-l întrebară cum i se par JUCĂTORII ceia minunați și TALENTUL lor nemaivăzut. Apoi îi prezentară CV-urile lor fotoșopate și DVD-urile lor piratate. Bătrânul PREȘEDINTE își aținti ochii de jur-împrejur, dar nu văzu nimic, pentru simplul motiv că nu era nimic de văzut în acea încăpere, poate cu excepția întrerupătorului de unde ultimul stinge lumina.

„Doamne!” se gândi PREȘEDINTELE, cu îngrijorare necaracteristică persoanei sale. „Oare sunt chiar atât de mărginit, de nu văd? Nici în ruptul capului nu trebuie să bănuiască cineva una ca asta! Ori te pomenești ca oi fi nevrednic, nu cum scrie mai sus? Oricum, nici nu îndrăznesc să spun cuiva – știu eu cui – că JUCĂTORII ĂȘTIA HABAR NU AU DE FOTBAL!”

„Ei bine și foarte bine, cum vi se pare Dream Team-ul?” întrebă unul dintre „țesători”, curios din fire.

„Oooh, e frumoasă ECHIPA ASTA. Nici că se putea face una mai frumoasă decât această creatură!”,  răspunse entuziasmat și cu jumătate de glas bătrânul și nobilul PREȘEDINTE, punându-și ochelarii în cui și aruncând lupa la gunoi. „C ECHIPĂ! C JUCĂTORI! Da, Împăratul va fi foarte mulțumit. Probabil…”

Prin țesături de interese, pungașii cereau mereu bani (EURO, de preferință), mătase și fir întins de aur. Aveau nevoie de foarte multe – din ce în ce mai multe – pentru ECHIPA CEA NOUĂ! Bineînțeles, ei puneau de-o parte cele primite de la Împărat, ECHIPA lor rămânând mereu goală în general și ruptă în particular.

După un răstimp, Împăratul trimise un alt slujitor credincios (un fel de ZoRro modern) să vadă cum crește și se dezvoltă ECHIPA și dacă „țesătorii” mai au mult până s-o isprăvească de tot. Acestuia, deși mai tânăr la ochi, i se întâmplă cam același fenomen pâclos ca și PREȘEDINTELUI: privi ce privi, dar nu văzu mai nimic din ceea ce nu era de văzut…

„Nu-i așa că e minunată ECHIPA asta magnifică?”, îl întrebară în cor mortuar „țesătorii”, arătându-i frumosul FILM și driblingurile strălucite de pe FACEBOOK și alt set de DVD-uri.

„Cu toate acestea, țin să se consemneze că prost nu sunt!”, gândi omul Împăratului, în timp ce dădu din cap de sus în jos, afirmativ. „Te pomenești că n-oi fi vrednic de locul meu. Asta ar fi cam ciudat și neplăcut, mai bine să iau sama să nu mi-l pierd…” Apoi lăudă și el ECHIPA și se arătă încântat de alegerea JUCĂTORILOR, pe baze științifice ultramoderne, în funcție de TALENTUL lor și pretențiile financiare.

„E de-o frumusețe neînchipuită, patroane!”, îi raportă ulterior Împăratului, care se afla așezat pe gânduri.

Prin târg, toți SUPORTERII ajunseseră să vorbească pe la colțuri numai despre ECHIPA aceea minunată, care tindea să intre în istorie drept EDIȚIA 2014.

În sfârșit, după o cruciadă obositoare, vru și Împăratul s-o vadă, cât era încă în CANTONAMENT. Însoțit de un sobor de însoțitori aleși unul și unul – printre care și de cei doi credincioși fideli ai săi ce „văzuseră” deja ECHIPA în perioada procreației – Împăratul se mobiliză spre locația CANTONAMENTULUI ce mustea de JUCĂTORI împleticați de iluștrii „țesători” fără mătase ori fir de aur.

„Mărite Împărat, nu-i indubitabil că ECHIPA TA  e de toată frumusețea, plus tone de sexapil?”, întrebară languros „țesătorii” credincioși. „TALENTUL și DETERMINAREA JUCĂTORILOR sunt demne de Măria-Ta, ba chiar și de Măria Tănase!”. La un semn, arătară cu degetul arătător spre teancul de DVD-uri repiratate, de parcă ceilalți s-ar fi cuvenit să nu mai caute cu privirea spre gazon.

„Ce-i asta?!”, se gândi Împăratul. „Eu, ditamai Împăratul, nu văd nimic! Cum să zic? Pare îngrozitor! Sunt oare chiar atât de prost? Sau fraier? Ori sunt nevrednic? Niciodată nu mi-aș fi putut închipui una ca asta, ca tocmai mie să mi se întâmple o asemenea nenorocire, să mi se fure caii de la bicicletă sau să-mi moară scroafa în coteț”. Apoi, după un moment de cumpănire, zise: „Într-adevăr, este de toată mirarea și frumusețea! Vă mărturisesc deplina mea mulțumire, deocamdată. Hai să plecăm cât mai repede de aici!” Apoi plecă, afișând un aer satisfăcut, înainte să se încheie proiecția video.

Când se dădu sfoară și șiret în târg, provincie și țară că Împăratul și-a tras ECHIPĂ, aproape toți SUPORTERII au privit unii la alții și apoi s-au extaziat de frumusețea NOII ECHIPE. Ba unii dintre ei îl sfătuiră să bage de urgență ECHIPA ASTA la următoarea paradă. „E neînchipuit de frumoasă, e fermecătoare, e admirabilă, să vină cupele, ale, ale!”, scandară toate gurile, în timp ce mulțumirea domnea pe fețele tuturor. „Țesătorii” fură – cum să zic? – fură ridicați în grad la rangul de mari meseriași manevratori manageriali și impresariali imperiali, cu mărire de salariu.

În ajunul debutului de CAMPIONAT, ei stătură de veghe toată noaptea în lanul de pomană și lucrară intens la lumina celor OPT TROFEE. Iar SUPORTERII privitori văzură (în MASS-MEDIA) osteneala pe care și-o dădeau să finiseze ECHIPA NOUĂ a Împăratului, ca să se joace acesta cu ea. În sfârșit, se prefăceau că bagă și scot ECHIPA din CANTONAMENT, că mai fac niște TRANSFERURI oportuniste, că cos ECHIPAMENT cu fir de aur. Apoi, decretară că ECHIPA e gata de luptă surdă!

Când Împăratul, urmat de soborul de aghiotanți, se deplasă din timpul său liber prețios la fața locului să vadă ECHIPA, maeștri „țesari” ziseră, fluturând brațele prin văzduh, ca și cum ar arăta ceva invizibil care este pe deplin vizibil: „Iată PORTARUL, iată FUNDAȘII, iată MIJLOCAȘII și iată și ÎNAINTAȘII, Înălțimea-Ta! BARCELONA, BAYERN sau REAL sunt ireale, sunt nimic față de ECHIPA TA! Nicio grijă să nu ai, Stăpâne, mai cheamă ș-un câne, cu această ECHIPĂ! Consumă puțin, că-i pe motorină, și să nu-și fie frică, Măria-Ta, că te va băga vreodată în boala CASH-FLOW. De altfel, cea mai însemnată însușire a ECHIPEI magice este certitudinea că oferă la orice oră din tur sau retur JUCĂTORI DE TRANSFERAT, adică BANI!”

„Negreșit!”, întăriră aghiotanții, sperând să fie răspunsul corect, doar ei nu vedeau nimic, pentru că nu era nimic de văzut. Nu se vedea nici măcar dragostea pentru club, care plutea neputincioasă în aer. „Dacă Măria-Ta binevoiește SĂ VÂNDĂ CEI MAI BUNI JUCĂTORI, noi vom încerca ECHIPA, în fața PUBLICULUI.”

Împăratul, de bună-credință, VÂNDU APROAPE TOT, iar pungașii se făcură că-i furnizează o ECHIPĂ NOU-NOUȚĂ, la cheie. Îl învârtiră la creieri ca și cum i-ar fi pus pe tavă o ECHIPĂ, lăsându-l să se sucească și să se răsucească în fața PUBLICULUI și a MASS-MEDIA. „Doamne, ce bine joacă ECHIPA (în unele meciuri amicale), parcă e turnată pe dorințele Împăratului! Ce croială frumoasă! Ce pase, ce scheme tactice îndelung exersate la antrenament! Ce ECHIPĂ neprețuită!”, exclamară în cor cur-tenii.

Atunci, marele maestru de ceremonii, PREȘEDINTELE, declamă: „Vă așteptăm la ușa STADIONULUI sub care Măria-Voastră va merge la paradă”.

„OK, beton!, să sune tobele, sunt gata”, răspunse Împăratul. „Cred că NU AM O ECHIPĂ SLABĂ ȘI ÎN 2014 VOI LUA IAR TROFEE!”. Cur-tenii angajați să-i ducă trena, se prefăcură că ridică ceva de jos. Apoi, își ținură mâinile în sus, nevoind să lase să se observe că ei nu văd nimica-nimicuța.

Pe când mergea mândrul Împărat călare pe Ferrariul său cu mulți căluți nărăvași putere (știu, la faza asta am cam exagerat un pic…), toți oamenii obișnuiți și SUPORTERII ALTFEL pe care-i întâlnea în calea sa ferată, pe ulițele din GRUIA și pe la ferestrele termopan, strigau: „Ce ECHIPĂ strălucită! Ce JUCĂTORI FRUMOȘI și ce TALENTAȚI sunt aceștia! M…e stOaia!”.

Vezi, Doamne, fiecare se ferea de vecinul de lângă el, ca nu cumva să se observe că el nu vede nimic. S-ar fi dat de gol numaidecât că e ori prost, ori e nevrednic de slujba lui. Astfel, deborda de peste tot un entuziasm atât de copleșitor, încât se părea că niciodată ECHIPA Împăratului nu stârnise o admirație atât de mare!

Apoi începu parada, campionatul și după câteva etape, spectacolul, panarama…

„Nu vă supărați, deși am abonament, eu NU VĂD NICI UN FEL DE ECHIPĂ”, aruncă timid cu pietricica un SUPORTER. Apoi se făcură doi, patru, opt, patrușopt… mai mulți aruncători de pietre și bolovani.

Până și un copilaș mucos pârâ la școala ardeleană că Împăratul NU ARE ECHIPĂ DELOC! Efectul fu de domino. „N-ARE ECHIPĂ, JUCĂTORI, ANTRENOR, BANI, deloc!”, strigă, în sfârșit, norodul dezorientat și furios.

Împăratul fu grozav de jignit și vexat, căci i se părea că ăia de afară aveau oarecare dreptate. Așa era, aproximativ… Totuși, se socoti în gând și după socotire luă următoarea hotărâre crucială: „Orice-ar fi, trebuie să-mi duc menirea până la bun sfârșit!” Așa că își ridică cu și mai multă mândrie capul semeț, iar cur-tenii îi ținură cu și mai mult respect trena care nu era de văzut, ca și ECHIPA…

Ș-am încălecat p-o șa și v-am spus povestea mea, știe P ce-o urma…

nk

Autor: Dantesc

Reclame

60 de comentarii

 1. Mister, m-ai pus pe spate, şi nu e de bine, că mai am treabă azi…destule…Excepţional!! O singură întrebare, aşa, mai timidă: în opinia „matale”, aici pe Tribună, cam care-i raportul celor care „văd ceva ce nu este” faţă de cei care „văd exact ceea ce este”?????? HAI CFR!!!

  Apreciază

 2. Uite-asa a ajuns echipa asta una „de poveste”! Dar cred ca noi am fi preferat Harap-Alb sau Praslea cel Voinic… 🙂
  Felicitari, se pare ca „pe” Tribuna jucam in continuare in CL!!!

  Apreciază

 3. Faptul ca imparatul, mana sa dreapta si mana dreapta a mainii drepte au crezut ca nu vad bine mai treaca mearga, dar puteau incerca sa pipaie cu ochii inchisi mijlocasii de acoperire. De fapt, poate tot acolo se ajungea, in afara de Obiora n-aveau ce pipai, s-ar fi speriat ca nu-s in stare sa pipaie bine si-si aratau incantarea fata de cat de multi au pipait. 🙂

  Apreciază

 4. frumoasa poveste…. daca imparatul avea prin preajma nu doar ” cur-teni” ci si ceva criticaci, poate apuca sa ia masuri din timp…. Daca ma gandesc bine, cred ca ii era de ajuns si daca avea net la curte…

  Apreciază

 5. Dantesc, ca şeful tău ierarhic superior (că până la urmă tot eu te-am numit…), te rog frumos, verifică o ipoteză (sau un scenariu, mai degrabă) care a trecut pe lângă urechile mele (ca un glonţ) aici în Harcov: toată tevatura din ultimele 3-4 săptămâni cu căderea dramatică, nelicenţiere, div.B, etc. a fost practic o pregărire „psihologică” a poporului ceferist de-a renunţa la vise de next-level şi de-a-l pregăti pentru obiective mai minore, dar sănătoase (reconstrucţie din temelii, atât la nivel de lot, dar şi la nivel de conducere/management)?? Adică să învăţăm lecţia „micilor satisfacţii” gen „s-a luat licenţa, bravo!”, „am evitat retrogradarea, bravo!”???

  Apreciază

  • Sincer asa simt si eu…ca asta e ideea…Gadola stie cum se construieste o afacere adevarata de la zero…O adevarata afacere(nu sampon,nu detergenti, nu sapun) ,ce implica ea si ce costuri ar presupune o eventuala cocotare rapida spre un alt titlu…Dar eu as fi foarte multumit ca intr-o prima faza clubul sa se insanatoseasca si sa isi construieasca asa cum trebuie fundatiile si chiar as avea rabdare si as sprijini din tot sufletul o asemenea initiativa …

   Apreciază

  • Adica tu vrei sa spui ca imparatul ala care se batea cu caramida in piept ca sta la masa bogatilor, acum incearca sa ne invete despre savoarea mancarii la cazan de la cantina saracilor? Pe de alta parte in ipoteza ta spui ca Imparatul vrea sa ne invete lectia micilor satisfactii…. da de cand a inceput sa il intereseze pe Imparat de prostime?

   Apreciază

 6. …si ca sa respect adevarul istoric si ca suturile in dos sau laudele sa nu le culeg de unul singur trebuie spus ca la acest material am muncit cot la cot cu Dinu…Eu cu ideea si pe partea de modo-grosso si el la multele detalii….sau/si eventuale completari gen „Ș-am încălecat p-o șa și v-am spus povestea mea, știe P ce-o urma…”

  Apreciază

 7. Am citit toate articolele scrise mult talent literar, care mai glumeţ ,care mai ironic,care mai fantastic punctează bine înălţarea şi alunecarea în jos a CFR-ului. Din păcate există O REALITATE CRUDĂ !!! Noi fanii, suporterii cum vrem să ne numim putem să strigăm lozinci,să scriem eseuri,să ridicăm osanale, să criticăm ,să huiduim căci totul este în zadar dacă finanţatorul nu mai are bani. Dece a ajuns finanţatorul în situaţia asta NU E PROBLRMA MEA. Spun doar ce bănuiesc că se întămplă în echipă în prima fază primesc salarii mari jucători care lustruiesc banca de rezerve şi cei din teren care se fac că joacă şi alţii care joacă conştiincios şi nu sunt plătiţi corespunzător şi a doua fază nu sunt plătiţi deloc 4-5 luni şi din acest moment începe dezastrul . În încheiere azi e meciul cu Pandurii cu care aveam complexe şi în vremurile bune . Dacă luam bătaie ? Cred că da. Problema e cu ce scor.

  Apreciază

 8. @Tu-va in aripa, buhelor! Daca CFR isi ia licenta si va incepe o noua politica o sa dispareti de pe site sau o sa veniti cu tertipuri, ca de fapt voi ati venit cu sugestiile astea? Voi ati avut numai succesuri in viata, daca venea vorba de in-succesuri luati in deradere tot….. Mi-am incalcat promisiunea de a nu comenta, dar la atatea pasari ale mortii nu ma pot stapani!!!! CFR a fost, este si VA FI in permanenta! Cel putin in inima acelora care CHIAR IUBESC CFR-ul, indiferent ca a fost alb-violet si ESTE alb-visinu!!!

  Apreciază

  • Sunt de acord cu tine că poate suntem prea pesimişti dar cu SUCCESURILE nu sunt de acord deoarece corect SUCCES la plural este SUCCESE. Nu te sfătuiesc să înveţi să vorbeşti româneşte de la Elena Băsescu. HAI CFR !!!

   Apreciază

  • Daca CFR isi ia licenta nu e deloc meritul tau…daca se va porni la un nou drum mai sanatos nici atat…Ce mi se pare ciudat e ca atunci cand a fost rau tu ai fost cel care a disparut ca urecheatul in ceata si acum cand pare ca va fi bine ai reaparut si te-ai apucat sa ne injuri…Si apropo de asta si pentru cunostinta matale pe alte forumuri ceea ce faci tu in aparitiile tale se numeste Flame trolling care pe scurt se defineste astfel :

   Flame trolling este postarea unui mesaj provocator sau ofensator, cunoscut sub numele de „flamebait” ( momeală ) catre un grup de discuții prin internet, cum ar fi un topic pe forum, un articol, cu intenția de a provoca un răspuns furios (o „flacără „). De obicei, flame troller-ul nu are un interes real pentru subiectul original de discutii….si pentru asta se ia ban permanent…
   In rest numai de bine iti dorim si noi …

   Apreciază

 9. Multumiri, d-le Gadola! La acest ceas de cumpana, ai pus serios „umarul”(banii) la salvarea unei situatii deosebit de critice. Ar fi fost mare pacat pt. toti cfr-istii sa fim vaduviti de prezenta pe prima scena fotbalistica, de simbolul Ardealului, din cauza unui management defectuos si deficitar pe plan financiar, in ultimii 2 ani! Felicitar! Hai CFR!

  Apreciază

  • Totusi de data asta ar trebui sa fim ceva mai rezervati fata de noul finantator. Si sa nu ii mai oferim sufletele noastre pe tava drept multumire ca ne-a salvat sau ca ne-a oferit ocazia sa avem un fotbal la nivel inalt.
   Lectia oferita de catre AP trebuie sa ne fie invatatura de minte. Drept pentru care trebuie sa credem mai putin si sa cercetam mai mult.
   Nu ne fac bine deloc cei care vin aici pe principiul ” eu te-am facut, eu te omor”.

   Apreciază

    • Corect ! si eu…Daca se vrea cu adevarat o reforma trebuie bine scuturat aparatul administrativ de la club..E plin de pile,nepoti ,fiice si militieni pensionati pe acolo…Plus tot felul de atarnatori care in afara de a-si incasa lunar leafa nu au facut nimic pentru clubul asta..niciodata si sper ca Gadola sa nu se lase prins in plasa lor

     Apreciază

 10. Eu nu am vazut nicaieri informatia, ca Gadola este sau va fi noul proprietar . Ca a dat bani pt obtinerea licentei, e altceva, un gest superb , nimic de zis . In fond chiar el a declarat , ca va face si va drege pt CFR cu prietenul Arpi . Daca insa voi aveti surse de incredere si s-ar produce minunea ca Arpi sa cedeze ( sa vanda ) pachetul majoritar la Gadola, atunci ar fi ceva sperante de revenire . Cu o singura conditie , cum a spus si Dantesc, sa zboare toti din conducere, doctoru, zamfir etc, inclusiv cei care isi bat joc de site-ul oficial ( al primei echipe, ca cel de la liga 4 e mai mult decat bataie de joc ! ) . Aici am insa indoieli, Gadola in declaratia data a recunoscut ca nu se pricepe la fotbal ( asa a zis la inceput si marele doctor ) , dar ca IM si RZ se pricep bine, si vor aduce jucatorii de care are nevoie clubul pt o noua reusita in campionat . Astea fiind declaratiile, eu raman rezervat , un optimism ma poate lovi doar atunci, cand se confirma ca Gadola e noul boss , iar doctoru si zamfir devin amintire …

  Apreciază

  • Bela eu nu cred ca Gadola face gesturi gratuite si din cate stiu eu Energobitul in ultimii doi ani sa implicat foarte putin la CFR (mai deloc) chiar IM spunandu-ne in cadrul unei intalniri …de fapt mai mult plangandu-se de faptul ca cei de la Energobit nu mai baga banii promisi…Plus de asta de la inceputul anului a disparut de pe tricouri si reclama lor…Deci ceva se intampla o data cu reintoarcerea asta si eu cred ca e de bine de data asta chiar daca Gadola zice ca nu se pricepe la fotbal…Insa nu trebuie,nu mai trebuie lasati cei doi la fraie…Imi pare rau, a fost o perioada in care l-am admirat pe Muresan insa acum si-a aratat limitele iar greselile din ultima vreme clar se datoreaza nepriceperii acestuia in a gestiona o asemenea situatie…De RZ nu zic nimic fiindca el e ca apa sfintita acolo la club…Insa vorba ta sa vedem ce va fi pe mai departe

   Apreciază

  • Eu cred ca s-a consumat o batalie, razboiul continua. Nu mai cred o iota din declaratiile date de conducere, indiferent din partea cui ar veni. Totusi, nu pot sa cred ca Arpi ar tine de club numa sa-l duca spre faliment. N-ar avea nici o noima. Cat despre schimbarea actionariatului, nu m-as entuziasma fara sa am motiv. Amintiti-va de Rapid, cati bani au bagat noii actionari in club?

   Apreciază

  • Merita remarcata dorinta de victorie. La gol am avut noroc ca nu a fost Deac in teren sa bata el lovitura de colt… Oricum, felicitari jucatorii merita felicitari pentru victorie!!!

   Apreciază

  • Is rupt in gura de somn de aceia nu pot sa fiu succint:) Se pare ca Djokovic a inceput din nou sa bata loviturile libere cum trebuie, Rui Pedro oare nu si-a primit restantele financiare? In rest, a fost o lupta oarba intre 2 echipe urate dar echipa care si-a dorit mai mult victoria a castigat. Ma bucur pt Felice, a meritat golul, chiar imi doream un gol izbavitor inscris de italian sau de Maftei. Nu inteleg de ce nu este jucat Chanturia, nu inteleg de ce se insista cu Monroy desi azi a jucat putin mai bine ca de obicei. Seara buna va doresc tuturor.

   Apreciază

 11. Se pare ca s-a gasit solutia salvatoare. Deplasarile sa se faca de acum inainte cu autocarul 🙂 Cu Nicoara n-am inteles ce-a fost, a jucat pt. noi?

  Apreciază

 12. Ca sa fac o gluma macabra…si meciul cu pinguinii a fost mai frumos…am batut si asta e important insa mai e mult pana departe …O parere io fundas mai slab ca Lopes ala n’am vazut de cand ma stiu…

  Apreciază

 13. Chiar mă gândeam înainte de corner că de multă vreme n-am mai caștigat un meci în prelungiri. A fost ca o bere rece după o zi de muncă grea. Bravo!

  Apreciază

 14. Dupa 13 lovituri libere executate execrabil au venit ultimele doua executate excelent de Djokovici si 1-0 pt. noi; cine si-a dorit mai mult, a obtinut victoria, cu noroc! Hai CFR!

  Apreciază

 15. Mă bucur pentru Piccolo. Dar jale mare, echipa vraiște, joc de matineu. Costea parașută, Deac fără creier, Tade săracul, vai de capul lui, Lopes rivalul lui Velayos…de Miriuță ce să mai zic, în afară de la revedere? Dacă va fi să fie o reconstrucție la vară, sper că se va începe cu A1.

  Apreciază

  • Csongi, nu trebuie judecat superficial. In primul rand vorbim de o victorie obtinuta meritat in fata unei echipe cu calitate. Uiti ca vorbim de o echipa (CFR) care este intr-o reconstructie, fata de invinsi care au jucat in Europa. Apoi da-mi voie sa remarc ca Pandurii au cam stat la cutie… au cam jucat la ciupeala. In aceste conditii nu cred ca trebuie sa criticam echipa noastra. Deci trebuie sa ne impunem obiective realizabile. Iar primul obiectiv a fost obtinut: victoria (prima din acest an). La fel trebuie sa-ti reamintesc ca n-am batut la Tg Jiu de 5 ani, desi de atunci am fost campioni de 2 ori si-am avut echipe adevarate. Fratele meu sa bati acolo nu este la indemana oricui. Nici cei mai mari campioni de romanika nu prea bat acolo. Stiu ca esti obisnuit doar cu performanta, dar vezi ca vorbim de CFR Cluj nu de MU…

   Apreciază

   • Gica10, jocul a fost execrabil, și am câștigat nu pentru că am meritat, ci pentru că am avut bulan. E bine, că poate pentru prima dată în acest am văzut voința, dar este trist, că pentru nșpea oară s-a văzut neputința atât teren cât și pe bancă.

    Apreciază

 16. Interesanta interventia domnului Gadola la Digi :

  Nu am vrut sa fiu niciodata actionar principal…
  AP nu stiu daca va mai investi….
  Vom lua licenta si ne batem la locurile 1-3…
  Am investit insa vom face asa cum se face la un club serios un buget real de venituri si cheltuieli…

  INTREBARE :
  …cine va deveni presedinte la CFR cine va deveni actionar majoritar ?

  Stefan Gadola : E ultima oara cand intervin direct intr-o emisiune si doar la rugamintea lui Mara si doar pentru a pune niste lucruri la punct…

  Interesant….interesant….

  Apreciază

 17. Este o victorie obtinuta cu mult sacrificiu. Lapandurii sunt o echipa tare, iar cand i se da cele 5-10% (astazi s-a apropiat spre 15% obisnuitul ajutor al brigazii negre) este redutabila. Au fost cel putin 3 intrari dure care „executate” de cfristi se traduceau pe langa obisnuitul cartonas rosu si-n ceva suspendari extra… Ca sa nu vorbim de intrari de galben nesanctionate. Din acest punct de vedere se poate vorbi de un joc de „judet” la intrarile la intimidare ale gazdelor. In aceste conditii este greu sa concurezi cu echipe sustinute de la bugetul public si impinse de cavalerii cu fluierul in gura, oricata dorinta ai avea. Doar cu sansa, ca in partida de aseara. Culmea nesimtirii era sa fim albitrati de Balaj. Acesta era arbitrul de casa al gorjenilor (si mai este). De fapt aici este o mare miza. S-ar putea dezlega multe mistere daca LPF ar publica numele arbitrilor cu echipele arbitrate in ultimii 2 ani de ex. Era Augustus Constantin care arbitrase Rapid in 35 de meciuri fara infrangere… pe noi ne arbitrase cu Viitorul un arbitru (un no name) care avea la activ 3 partide pentru Viitorul in acest campionat (si asta s-a vazut in maniera de arbitraj din acel meci). Lasa ca noua ni-l trimite pe Hateganu sa ne dea lectii de arbitraj european. Cam mult despre arbitraj, dar este un factor esential si pe care multi nu-l iau in considerare… Echipa a alergat mult, a facut un presing danez si-n final a fost rasplatita pe merit. Ar fi nedrept sa remarci pe cineva. Poate Monroy in acest meci (tocmai il trimisesem la plimbare saptamana trecuta cu tot cu mentorul sau). Doar voi preciza ca pretul este nespus de mare… l-ai scos din circuit pe Muniru sa-i faci loc lui Monroy. Ai sacrificat sansele echipei sa-ti impui un jucator. Are tupeu asta cu putza mica. Doar ca mi-e teama sa nu-l pierdem pe Suley. Sper sa fie la mijloc o accidentare (usoara) decat o razvratire la regimul impus de antrenorul span. Mai respiram si noi (aia care am rezistat cu inima de la inceputul acestui an)…

  Apreciază

  • Corect, gica. Bulan era daca Felgue degaja si mingea ajungea cumva in poarta adversa. Dar cand in ultimul minut se executa bine o lovitura libera, se deviaza spre bara a doua unde pandeste Piccolo, nu stiu daca se poate numi bulan. Sa ne bucuram de prima victorie din 2014. Hai CFR!

   Apreciază

 18. VICTORIE asta e cel mai important lucru..un meci se joaca pana fluiera omul negru asa ca trebuie felicitati baietii pentru acest ,,gol mic pentru un jucator ,gol urias pentru suflarea ceferista”.nu stiu daca am adaptat bine celebrele cuvinte la situatia actuala nu prea le am cu scrisul dar sper ca echipa sa arate ca s-a schimbat ,,macazul ” atitudinii dupa ce a intrat si neste malai la moara noastra si sa isi conttinue sirul de victorii.pana la sfarsitul campionatului echipa poate face 61 de puncte teoretic poate fi campioana cu acest puncataj daca toti din fata noastra dau suficiente gherle asta ar fi un final de campionat demn de hollywood sau bollywood depinde de gusturi.astept cu interes meciul cu fotoghinul de acasa mai ales ca nici ei nu trec printr-o periaoda fericita

  Apreciază

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.